Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201452971 EЛСТИЛЕН ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна район р-н Приморски ж.к. ЧАЙКА, бл. 16, вх. А, ет. 1, ап. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социални иновации в "Орион-94"ООД BG051PO001-2.1.15-0045-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз