Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Елена Цанева Иванова
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОДКРЕПА В ДОМА BG051PO001-5.1.04-0108-C0001
“Подкрепи ме!” BG051PO001-5.1.04-0130-C0001
„ГРИЖА В ДОМА” BG051PO001-5.1.04-0176-C0001
„НЕ СТЕ САМИ” BG051PO001-5.1.04-0195-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз