Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 109077839 „ДРЕКС КОМ 2000”
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Кюстендил 2500 Кюстендил ул.”Цар Симеон І” №43
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на планове за управление на риска от наводнения BG161PO005-1.0.10-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз