Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 020164701 СД "Астра-оптик-Стратиеви и Сие"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1504 София район Оборище, бул. КЛЕПЕНТ ГОТВАЛД 22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване безопасността на труда в "Зонтакс" ООД BG051PO001-2.3.02-0410-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз