Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202385657 "Грация - 2013 г." ЕООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Смядово 9820 Смядово ул. "Хан Омуртаг" № 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Грижа и помощ в дома на лица нуждаещи се от почасови социални услуги в община Смядово” BG051PO001-5.1.04-0124-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз