Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175419878 „ТАРА-ЛЮСИ“ ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1700 София ж.к. ВИТОША, ул. ЕМАНУИЛ ПОПДИМИТРОВ, бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" BG051PO001-6.2.13-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз