Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040755804 "СИАТ"ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Квартал кв. КРАСНО СЕЛО; Бл. 205; Вход Б; Ет. 2; Ап. 6;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран воден проект за Стара Загора BG161PO005-1.0.06-0067-C0001
Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - І етап BG161PO005-1.0.06-0069-C0001
Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен BG161PO005-1.0.06-0058-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз