Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Даниела Петрова Въткова-Милушева
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Атиа Принт ООД въвежда иновативен производствен процес BG161PO003-1.1.04-0066-C0001
Инвестиция за ефективно и екологично производство в Атиа Принт ООД BG161PO003-2.1.13-0494-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз