Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176366827 ДЗЗД "Консулт партнерс"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1606 София ул. "Григор Пърличев"No5, ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа, гр.Гълъбово" BG161PO005-1.0.07-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз