Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124003721 ET ”Иван Желязков – Иванекс”
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. “Св. Климент” 23 Б
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Повишаване конкурентоспособността на Иванекс чрез технологична модернизация” 16.09.2008 0 0 386 400 0 12,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на енергийната ефективност в Трейдфарма ЕООД, гр. Варна BG161PO003-2.3.02-0309-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз