Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175969784 СДРУЖЕНИЕ "БУЛИНФОСЕК"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН № 7 вх.Б ет.1 ап.25
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, чрез внедряване на информационна система и 7 електронни административни услуги в Национална служба по зърното” BG051PO002-3.1.09-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз