Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 107010215 Сиел ООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово бул. Столетов 71
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентоспособността на СЕНТИЛИОН ООД, чрез технологична модернизация и подобрен производствен мениджмънт BG161PO003-2.1.11-0055-C0001
Технологична модернизация на „ЗКУ” АД BG161PO003-2.1.13-0495-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз