Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202180296 Вентури - 3 ЕООД
Седалище Област: Перник Oбщина: Земен 2440 Земен ул . Ивайло 28




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Нови възможности за заетост в община Земен" BG051PO001-5.1.02-0038-C0001
По-добро управление, чрез ефективни политики за община Земен през следващия програмен период BG051PO002-1.3.07-0171-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз