Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831376250 "Биад-С" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, р-н Възраждане, ул. "Шар Планина" 75
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на наводнения чрез рехабилитация на охранителен канал" BG161PO001-4.1.04-0068-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз