Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176447371 "АНТИЧНАТАТРАЯНА АВГУСТА" ДЗЗД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора гр. Стара Загора , ул."Братя Жекови" 57, партер, офис 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция" BG161PO001-3.1.03-0054-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз