Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201017509 "Рекламен маркет" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Красно село, ул."Иван Йончев" №6 вх.1 ет.6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в МТИТС чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги BG051PO002-3.1.03-0002-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Бургас BG161PO001-1.4.07-0025-C0001
СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС BG161PO002-3.3.02-0018-C0001
Изграждане на публичен електронен регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения и свързването му с поддържаната в ИАОС информационна система BG051PO002-3.2.06-0021-C0001
Повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване BG051PO002-2.2.17-0029-C0001
Надграждане на знанията и уменията на служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания в интернет BG051PO002-2.2.17-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз