Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175372769 3К Консулт ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Младост 1, бл. 141, вх.3, ап.51
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на иновативен продукт чрез индустриални научни изследвания BG161PO003-1.1.06-0033-C0001
Внедряване на нова технология в РАД Група КТ BG161PO003-2.1.13-0180-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз