Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име GR2396552003 I.T.M.C. - консултанти по управление, технологии и информатика
Седалище Държава: Гърция (Greece) гр. Халандри, ул. Папанаколи № 40
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Сигурност чрез закона, гъвкавост чре колективно трудово договаряне" BG051PO001-2.1.03-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз