Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "Билд Ресурс Инвест" ЕООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1700, жк "Витоша", бул. Симеоновско шосе № 110 Б, офис 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на туристически комплекс "Старинно Карлово" BG161PO001-3.1.03-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз