Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176423460 ДЗЗД "Обединение Дея Груп и Дея Сто"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, област София, община София, р-н Младост, ж.к. Младост, бл.13А, вх.3, ет.3, ап.30
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” BG161PO001-3.1.02-0090-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз