Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175864325 Консорциум "Прайм тайм - Мастър ПР
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Леге" № 15, ет. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА BG051PO001-2.3.01-0001-C0001
Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация BG051PO002-2.1.06-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз