Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Обединение "ГБС Хисаря"
Булстат
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък гр. Казанлък, ул. "Отец Паисий" № 21
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ"Пинокио", ЦДГ "Дъга", ОУ "Климент Охридски", град Хисаря и ОУ"Христо Ботев" с. Красново, Община Хисаря BG161PO001-4.1.03-0035-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз