Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160079213 2R БЪЛГАРИЯ ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив БУЛ. МАРИЦА ЮГ
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване условията на труд в АСПО ЕООД BG051PO001-2.3.02-0110-C0001
"Намаляване на потреблението на електроенергия в БАРТ ООД" BG161PO003-2.3.02-0283-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз