Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131431341 "ОТ-ДО КОНСУЛТ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1164 София бул."Джеймс Баучер" No 23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал” BG161PO003-1.2.02-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз