Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103899055 "Мисетон България Фирмено развитие" ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна бул. Цар Освободител 31, ет.9 ап. 27




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентните предимства на "Интер Консулт Груп" ООД чрез гарантиране на сигурността на информацията в организацията" BG161PO003-2.1.03-0269-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз