Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Павлина Александрова Николова
Булстат
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца бул. "Демокрация" №26-Б-14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура BG161PO001-1.1.09-0001-C0001
Подобряване условията на труд и превенция на рисковете за здравето и безопасността на работното място BG051PO001-2.3.03-1056-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз