Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131065075 ДХИ България ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1164 София София 1164, бул. Христо Смирненски 44, вх. Б, ет.1, ап. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интелигентна информационна система за прогнозиране и контрол на разпространението на драгажно петно BG161PO003-1.1.01-0164-C0001
Разработване на планове за управление на риска от наводнения BG161PO005-1.0.10-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз