Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103239184 АКСА-96
Седалище Област: Варна Oбщина: Аксаково 9154 Аксаково ул. Извор 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Създаване на социално предприятие за обществено хранане в община Аксаково" BG051PO001-5.1.02-0034-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз