Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103034391 ЕТ „Гаранткопи-Милен Николов”
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Бул."Владислав Варненчик" № 115
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Образованието на нашите деца - предизвикателство за всички" BG051PO001-4.1.03-0193-C0001
"Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ" BG161PO003-2.2.01-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз