Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121124835 „СЪН АУТ-ЪФ-ХОУМ МЕДИЯ” ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1680, район Витоша, бул. „България” № 102, Бизнес център „БЕЛИСИМО”, офис 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Комуникация, информация и публичност по Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 BG161PO001-5.3.01-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз