Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176293699 "Балканстрой - Европлам" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.Разлог, ул. "Гоце Делчев" № 24-А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог” BG161PO001-3.1.02-0099-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз