Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 109596780 ЕТ "Ангелина Илиева - Елит"
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Кюстендил 2500 Кюстендил гр. Кюстендил, ул. "Чайка" № 28
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Оптимизация на образователната инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие в община Кюстендил BG161PO001-1.1.09-0042-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз