Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104662874 Сдружение «Инициатива»
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Гълъбово 6280 Гълъбово град Гълъбово
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ДА – Добра Администрация в Община Гълъбово BG051PO002-3.1.02-0044-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз