Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име ITIT033852109 FLSMIDTH MILANO S.r.l
Седалище Държава: Италия (Italy) гр.Милано, 20090 Калепио ди Сетала, ул."Виа Серса"
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Технологична модернизация на "Агрия"АД BG161PO003-2.1.06-0198-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз