Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831319228 "Каме" ЕООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Горски пътник" 43А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН Стойност на сключения договор
Повишаване на пазарния дял на Александрис Инженеринг ЕООД чрез обогатяване на продуктовата гама BG161PO003-2.1.06-0586-C0001 256 240,00
„Стефани Стил – иновативна реализация на креативност и професионализъм“ BG161PO003-1.1.07-0456-C0001 397 550,00
"Подобряване на енергийната ефективност на "Дискрет" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0432-C0001 260 000,00


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз