Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127593049 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "СТРЕЛКОВ И ПАРТНЬОРИ"
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул."Съединение" № 68, вх.2, ет.1, ап.20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Изграждане на съоръжения срещу наводнения на река Крива река в границите на град Плиска, Община Каспичан" BG161PO001-1.4.06-0041-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз