Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176356765 Обединение "Еврохауз" гр. София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Цар Самуил" №30
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Провеждане на иновативно културно събитие в община Троян - български фестивал на сливата BG161PO001-1.1.10-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз