Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000648869 "САНДВИК-БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1592 Нови Искър район р-н Искър Искърско шосе No 7, Търговски център Европа, сграда 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на иновативен продукт в производството на „Пътища и мостове” ЕООД. BG161PO003-1.1.04-0026-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за кариера Горно Езерово" BG161PO003-2.3.02-0427-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз