Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131170261 "Енвиротех" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София 1412 София,ул."Йоан Екзарх"20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Дупница" BG161PO001-1.4.07-0032-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз