Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201269094 "ДИ ВИ ЕЛ КОНСУЛТ" ООД
Седалище Област: Силистра Oбщина: Силистра 7500 Силистра Област: Силистра, Община: Силистра, гр. Силистра-7500, ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 6 , вх. В, ап. 22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан" BG161PO005-1.0.07-0010-C0001
Трансмариска - древното начало на Тутракан BG161PO001-3.1.03-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз