Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200292624 Фруит ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, ж.к. Студентски град, ул. "проф. Кирил Попов" №55, вх.г, ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2008 в „Омега-Б-Г ” ЕООД BG161PO003-2.1.08-0378-C0001
Живота е движение BG051PO001-5.1.05-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз