Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Пламен Валентинов Петров
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София кв. Витоша бл.1, вх. Е, ет.1, ап.15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА В ГР.ТРЪН BG051PO001-5.2.06-0161-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз