Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000663700 И-т по микробиология БАН "Стефан Ангелов"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1113 София ул. Акад. Георги Бончев, бл. 26
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Ефективно обучение на докторанти и подпомагане развитието и реализацията на постдокторанти и млади учени в приоритетни области на микробиологията 28.08.2009 467 091 467 091 0 467 071 28,50 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Биотехнологичен и екологосъобразен подход за ефективно оползотворяване на отпадна растителна биомаса за получаване на компост и почвени подобрители" 07.12.2012 24,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване на екологично чиста технология за получаване на алкалоиди от сем. Кокичеви чрез микровълнова екстракция" BG161PO003-1.1.01-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз