Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 835026938 ЕТ ТОП-94 - ДД - Диян Димитров
Седалище Област: Търговище Oбщина: Търговище 7700 Търговище Тополница 37
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Заедно в училище и в свободнто време" BG051PO001-4.1.03-0067-C0001
Повишаване на професионалните компетенции и езиковите умения в Общинска администрация-Попово BG051PO002-2.2.12-0032-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз