Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Лора Илиева Борисова-Петкова
Булстат
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин ул."кзарх Йосиф І"№18, ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
У ДОМА ПРИ МАМА И ПРИ ТАТКО -Център за ранна интервениция BG051PO001-5.2.06-0241-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз