Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126743713 АМД Текстил ЕООД
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково ул. "Янко Сакъзов" № 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
«ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА ЧРЕЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ» BG161PO003-2.1.06-0168-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз