Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176209021 Дружество по ЗЗД “КПМГ България и Ню Ай”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. България № 45/А, гр. София 1404
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изготвяне на планове за действие за укрепване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР BG161PO001-5.3.01-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз