Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "ММ КОНСУЛТ" ООД
Булстат
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Карлово 4300 Карлово гр. Карлово, ул. Иван Вазов № 41, ет. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводения и за защита на речните брегове от ерозия на река Тунджа в град Калофер, община Карлово BG161PO001-1.4.06-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз