Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 106503244 Красимир Петров Иванов
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца Враца, ул.Иван Андрйчин 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца BG161PO001-1.1.01-0007-C0001
МЕЖДУ ПРИЯТЕЛИ И ДОБРИ СЪСЕДИ BG161PO001-4.2.01-0065-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз