Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131457101 "Българо-австрийска мениджмънт академия" ООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Проф. Г. Брадистилов"
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН Стойност на сключения договор
ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА “С И Р КЪМПАНИ” ООД ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ BG161PO003-2.1.08-0273-C0001 3 720,00
„Стримона строй инвестира в опазване на природата” BG161PO003-2.1.08-0151-C0001 6 250,00
Сертифициране на "Екобулхарт" - качество и конкурентоспосбност BG161PO003-2.1.08-0475-C0001 7 570,00
"Подобряване на условията на труд в "Ромпетрол България " АД BG051PO001-2.3.02-0136-C0001 23 500,00


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз